TRASA TRAMWAJOWA DO UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA

Wykonane badania ruchu na etapie sporządzania Wstępnego Studium Wykonalności i uzgodnienia przebiegu trasy potwierdziły słuszność planów poprowadzenia linii tramwajowej na Bielany. Nowa linia tramwajowa będzie mogła spełnić kryteria nowoczesnego korytarza transportowego o nierozproszonej strukturze z wysoką częstotliwością kursowania (do 5 minut), jasno sprecyzowanych zadaniach przewozowych, dostępie do podstawowych generatorów ruchu w mieście (UMK, Śródmieście, Starówka, Osiedle Na Skarpie), czytelnej strukturze węzła integracyjnego (splot trzech linii przy skrosowaniu dwóch podstawowych ciągów komunikacyjnych), dobrej dostępności przystanków. Po uzgodnieniu ostatecznego wariantu tras tramwajowych i rozwiązań komunikacyjnych Podprojekt III obejmuje trzy niżej opisane zadania:

Zadanie 1 – budowa linii tramwajowej do UMK (na Osiedle Bielany),

Zadanie 2 – powiązanie linii tramwajowej do UMK (na Osiedle Bielany) z Osiedlem Na Skarpie (skrosowanie linii tramwajowej w Alei Solidarności),

Zadanie 3 – przebudowa pętli Olimpijska dla potrzeb obsługi linii do UMK (na Osiedle Bielany).

Zadanie 1 – budowa linii tramwajowej do UMK (na Osiedle Bielany):

W zakres zadania wchodzi budowa nowej linii tramwajowej do UMK od skrzyżowania ul. Bema z Sienkiewicza przez ul. Sienkiewicza, Gagarina, Szosę Okrężną do pętli Bielany (przy Szosie Okrężnej), w tym:

  1. Wybudowanie ponad 1907 m nowej trasy dwutorowej pomiędzy Bielanami i ul. Bema z tego 75% po wydzielonym torowisku tzw. zielony tor.
  2. Budowa 5 przystanków –Okrężna, Rektorat UMK, Akademiki, Od Nowa, Fałata.
  3. Przebudowa istniejącego przystanku Sienkiewicza zlokalizowanego na ul. Bema.
  4. Budowa asfaltowej drogi rowerowej wzdłuż ul. Gagarina po południowej stronie.
  5. Modernizacja podstacji trakcyjnej w ul. Broniewskiego  wraz z przełączeniem trakcji do ul. Gagarina.
  6. Budowa 2 nowych sygnalizacji świetlnych (skrzyżowanie Bema/Broniewskiego; Sienkiewicza/Gagarina) oraz 4 na wjazdach wzdłuż ul. Gagarina.

Przyjęto, że wszystkie torowiska tramwajowe, także poza obrębem pasa drogowego wykonane zostaną jako nawierzchnie bezpodsypkowe niekonwencjonalne.

Zadanie 2 – powiązanie linii tramwajowej do UMK (na Osiedle Bielany) z Osiedlem Na Skarpie (skrosowanie linii tramwajowej w Alei Solidarności):

W zakres zadania wchodzi: budowa pasa tramwajowo – autobusowego w  Al. Solidarności wraz z budową równoległej drogi lokalnej do obsługi budynków przy Al. Solidarności oraz przebudową przystanku Cinema City (obecnie Odrodzenia) oraz budową przystanku tramwajowo – autobusowego Pl. Teatralny (węzeł przesiadkowy
w Al. Solidarności).

Zadanie 3 – przebudowa pętli Olimpijska dla potrzeb obsługi linii do UMK
(na Osiedle Bielany):

Obejmie przebudowę pętli Olimpijska do obsługi linii do UMK, w tym budowę 3 torów tramwajowych postojowych na wydzielonym ogrodzonym terenie wewnątrz pętli. Układ projektowanych torów według założeń zapewni wjazd i wyjazd z torów postojowych bez konieczności zmiany kierunku ruchu pojazdów (łącznie 245 m dł. użytkowej – 523,04 mb toru).

 


|| || || || || || ||

Urząd Miasta Torunia