SYSTEM INFORMACJI PASAŻERSKIEJ W CZASIE RZECZYWISTYM

Instalacja systemu informacji pasażerskiej ma objąć 65 platformy na 44 przystankach. W ramach podprojektu zostanie wykonana dokumentacja projektowa oprogramowania zarządzającego informacją przystankową oraz roboty montażowe w zakresie instalacji urządzeń informujących pasażerów komunikacji miejskiej, korzystających z pojazdów tramwajowych. Zakres podprojektu obejmuje również wszelkiego rodzaju prace związane z doprowadzeniem do urządzeń informacyjnych zasilania (urządzeń infrastruktury technicznej). Oprogramowanie wraz ze sprzętem zapewni bieżącą i rzeczywistą informację o odjazdach tramwajów na prawie wszystkich przystankach sieci tramwajowej w Toruniu aktualnie użytkowanych i planowanych do uruchomienia. Informacje pomiędzy tramwajami wyposażonymi w odbiorniki GPS, a centralą odbywać się będą za pomocą łącza bezprzewodowego (np. GPRS). Z uwagi na ilość tablic przystankowych przewiduje się, że również one powinny łączyć się z centralą tym samym medium.

Pojazdy szynowe zostaną wyposażone w anteny satelitarne GPS, ustalające aktualne położenie pojazdu oraz adaptery GPRS przekazujące tę informację do centrum dyspozytorskiego. Z uwagi na planowaną od 2013 r. liczbę 32 pojazdów w ruchu, przy uwzględnieniu wymogu rezerwy taborowej o wielkości 25%, przyjęto konieczność wyposażenia w urządzenia systemu 40 szt. pociągów. W ramach taboru objętego systemem przewidziane jest 28 wagonów sterowniczych 805Na i 12 tramwajów niskopodłogowych przewidzianych do zakupu w ramach BiT City.

Ogółem przewidziano zainstalowanie tablic na 27 przystankach jednostronnych i 18 przystankach dwustronnych. Ponadto na przystanku Pl. Teatralny (planowany nowy węzeł integracyjny) o większym natężeniu ruchu tramwajów i autobusów (przez które przebiega kilka linii autobusowych, tramwajowych), konieczne jest zapewnienie wyświetlania informacji o większej liczbie pojazdów odjeżdżających z przystanku o zbliżonym czasie, dlatego przewiduje się zastosowanie tablic (2 szt. dwustronne) składających się z co najmniej 8 wierszy. Tablice zostaną zamontowane na słupach metalowych o wysokości nie mniejszej niż 2,5 m wysokości. Urządzenia będą wyposażone w dodatkowe elementy ułatwiające podróżowanie osobom niewidomym i starszym:  przewiduje się, że wyświetlacze przystankowe zostaną wyposażone w informację dźwiękową uruchamianą po włączeniu przycisku. Zastosowane rozwiązania będą zapewniać  możliwość rozbudowywania systemu w przyszłości o kolejne ułatwienia i udogodnienia (jak: uruchomienie specjalnego pilota w dyspozycji osób niepełnosprawnych, zgłoszenie obecności niewidomego na przystanku może być przekazywane prowadzącemu pojazd, a także systemowi sterowania światłami na przejściu dla pieszych), jak również o dodatkowe funkcje (np. dostępność dla pasażerów w Internecie, poprzez telefony komórkowe itp.).

Centrum Informacji Pasażerskiej zostanie wykonane i uruchomione na terenie zajezdni tramwajowej przy ul. Sienkiewicza w zaadoptowanym na w/w potrzeby pomieszczeniu. Centrala dyspozytorska będzie wyposażona w serwer z odpowiednim oprogramowaniem oraz urządzenia łączności z pojazdami i przystankami.

 


|| || || || || || ||

Urząd Miasta Torunia