SYSTEM ZARZĄDZANIA RUCHEM DROGOWYM W TORUNIU


Działania z zakresu zarządzania ruchem drogowym składają się z kilku elementów, których celem jest zapewnienie priorytetu dla tramwaju, poprawa dostępności komunikacji szynowej, zapewnienie bezpieczeństwa drogowego, skrócenie czasu jazdy w wektorze wschód - zachód na odcinku między śródmieściem i osiedlami mieszkaniowymi.

Rzeczowy zakres prac obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót montażowych dotyczących przebudowy i remontu drogi, urządzeń infrastruktury technicznej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu (w tym modernizacji sygnalizacji świetlnej) na następujących skrzyżowaniach i odcinkach dróg:

1. Przeprogramowanie stałych cykli sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach: Kraszewskiego – Matejki, Kraszewskiego – Moniuszki, Pl. Sybiraków, Szosa Lubicka – Ślaskiego, Dobrzyńska – Warszawska, Wały Gen Sikorskiego – Aleja Jana Pawła II (Pl. Artylerii Polskiej), Pl. Daszyńskiego.
2. Przebudowa jezdni Lubickiej i przystanku Targowa z korektą lokalizacji oraz modernizacją sygnalizacji Targowa/Lubicka.
3. Przebudowa jezdni Lubickiej i przystanku Gołębia wraz z modernizacją sygnalizacji Lubicka/Gołębia.
4. Modernizacja sygnalizacji świetlnej skrzyżowania Traugutta – Bulwar Filadelfijski.
5. Modernizacja sygnalizacji świetlnej skrzyżowania Konstytucji 3 Maja – Ślaskiego.
6. Przebudowa Placu Św. Katarzyny z wyniesieniem poziomu jezdni w celu zapewnienia platformy przystankowej i modernizacją sygnalizacji świetlnej.
7. Modernizacja sygnalizacji świetlnej skrzyżowania Pl. Teatralny.
8. Modernizacja sygnalizacji świetlnej skrzyżowania Pl. Rapackiego.
9. Budowa sygnalizacji świetlnej skrzyżowanie Gagarina – Sienkiewicza.
10.Modernizacja sygnalizacji świetlnej skrzyżowanie Fałata – Sienkiewicza.
11.Budowa sygnalizacji świetlnej skrzyżowanie Bema – Sienkiewicza.
12.Modernizacja sygnalizacji świetlnej skrzyżowania Czerwona Droga – Al. Solidarności.
13.Modernizacja sygnalizacji świetlnej skrzyżowania Uniwersytecka – Wałów Gen Sikorskiego.
14.Modernizacja sygnalizacji świetlnej skrzyżowania Konstytucji 3 Maja i Wyszyńskiego.
15.Modernizacja infrastruktury przystankowej na projektowanej linii do UMK (do pętli Olimpijska). Planowane do przebudowy przystanki znajdują się w następujących lokalizacjach od strony zachodniej miasta:
- na skrzyżowaniu Konopnickiej i Bydgoskiej (Konopnicka) – 2 platformy,
- na skrzyżowaniu Matejki z Kraszewskiego (Kraszewskiego) – 2 platformy,
- na skrzyżowaniu Derdowskiego i Bydgoskiej (Ogród Botaniczny) – 1 platforma,
- na skrzyżowaniu Rydygiera i Szosy Lubickiej,(Merkury) – 2 platformy,
- na skrzyżowaniu Przy Skarpie i Szosy Lubickiej na Pl. Sybiraków (Przy Skarpie) – 2 platformy,
- na skrzyżowaniu Ślaskiego  i Konstytucji 3 Maja (Ślaskiego) – 2 platformy,
- na skrzyżowaniu Wyszyńskiego i Konstytucji 3 Maja (Wyszyńskiego) – 2 platformy,
- na skrzyżowaniu Ligi Polskiej i Konstytucji 3 Maja (Ligi Polskiej) – 2 platformy,
- na skrzyżowaniu Kosynierów Kościuszkowskich  i Konstytucji 3 Maja (Kosynierów) – 2 platformy,
16.Instalacja kabla spinającego sygnalizacje świetlne.
17.Instalacja separatorów torowiska w ul. Warszawskiej, Szymana, Wałach Gen. Sikorskiego (900m), lub inne rozwiązanie zaproponowane na etapie sporządzania projektu.

Podstawowe efekty realizacji Podprojektu I:
- skrócenie czasu jazdy o 5 min.,
- poprawa dostępności sieci tramwajowej w śródmieściu,
- wyeliminowanie 4 przystanków tramwajowych w poziomie jezdni z wsiadaniem bez platformy przystankowej,
- wzrost niezawodności funkcjonowania sygnalizacji świetlnej i poprawa jej parametrów (10 modernizacji sygnalizacji i 2 nowe lokalizacje),
- ujednolicenie długości stałoczasowych faz sygnalizacji świetlnej w celu poprawy płynności ruchu na ul. Szosa Lubicka, Lubicka, Traugutta, Warszawska,  Szumana, Wały Gen Sikorskiego, Kraszewskiego,
- modernizacja infrastruktury przystankowej.

 


|| || || || || || ||

Urząd Miasta Torunia