Najczęściej zadawane pytania.

Pytanie: Jaki jest postęp w realizacji Podprojektu II „System informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym"?
Odpowiedź:
uzgodniono rodzaj i wygląd tablic, Wykonawca przygotowuje się do montażu tablic na platformach - planowany termin czerwiec 2013 r.

Pytanie: Jaki jest postęp w realizacji Podprojektu IV „Modernizacja taboru do obsługi linii tramwajowej"?
Odpowiedź:
Do tej pory w ramach realizacji zadania dokonano modernizacji:
Rok 2007:
1)wagonów tramwajowych nr boczny 230 – 231.
Rok 2008:
1)wagonów tramwajowych nr boczny 232 – 233.
Rok 2009:
1)wagonów tramwajowych nr boczny 264 – 265;
Rok 2010:
1)wagonów tramwajowych nr boczny 213 – 214;
2)wagonu tramwajowego nr boczny 238.
Rok 2011:
1)wagonu nr boczny 239;
2)wagonów nr boczny 228 – 229.

Pytanie: Kiedy najwcześniej, a kiedy najpóźniej zostanie zamontowany podprojekt II?

Odpowiedź: Podprojekt II - System informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym wg umowy z dnia 24.05.2012 r. zaplanowany jest do wdrożenia do końca listopada 2013 r. Wykonawcą zadania w wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego jest  firma GMV Innovating Solutions Sp. z o.o. Projekt będzie kosztował prawie 4, 5 mln zł.

Pytanie: Które numery wagonów oprócz 248-249 będą zmodernizowane?

Odpowiedź:
Do chwili obecnej zmodernizowano 12 szt. taboru tramwajowego. Aktualnie modernizowane są wagony 248 i 249. Do końca 2013 r Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu planuje przeprowadzenie modernizacji pozostałych 4 wagonów o numerach bocznych 240, 241, 244, 255.

Pytanie: Jak będzie wyglądało bezpośrednie połączenie Bydgoskiego Przedmieścia, a konkretnie ul. Bydgoskiej z Rubinkowem i osiedlem Na Skarpie?

Odpowiedz: Bezpośrednie połączenie ul. Bydgoskiej z os. Rubinkowo i Na Skarpie zapewnia linia tramwajowa nr 5, której kursowanie zostanie wznowione niezwłocznie po zakończeniu prac na Pl. Daszyńskiego związanych z budową nowego mostu drogowego.
 
Pytanie:
  Całe Jakubskie będzie pozbawione połączenia z Bydgoskim Przedm? Chyba , że pozostawi się linie nr 5.

Odpowiedź: Linia nr 5 na dzień dzisiejszy nie jest przewidziana do likwidacji

Pytanie: Czy jesteście Państwo w stanie powiedzieć kiedy dokładnie rozpocznie się budowa linii tramwajowej na Bielany?

Odpowiedź: Rozpoczęcia robót uzależnione jest od  uzyskania pozwoleń na budowę.
27 marca br. złożono wniosek o pozwolenie na budowę nowej linii tramwajowej.

Pytanie: Czy dworzec Wschodni będzie połączony linią tramwajową z Bielanami (nowa pętla)?  
 
Sprostowanie: Dworzec Wschodni nie będzie bezpośrednio połączony z os. Bielany. Linia nr 1, łącząca os. Bielany z os. Na Skarpie, przebiegać będzie przez Pl. Teatralny (Al. Solidarności ) wzdłuż ul. Warszawskiej, Traugutta i dalej do Pętli Olimpijska. Dworzec Wschodni połączony będzie z Pl. Teatralnym linią nr 2 i 3, stamtąd będzie można się przesiąść na linię nr 1 i dotrzeć nią do os. Bielany.

Pytanie: Czy istnieje możliwość przywrócenia ronda na Pl. Teatralnym podczas budowy centrum przesiadkowego w Al. Solidarności? W ten sposób można ograniczyć liczbę sygnalizacji świetlnej i uspokoić ruch samochodowy dając priorytet tramwajom i pieszym w okolicy Starego Miasta.

Odpowiedź: Po przeprowadzeniu szeregu analiz ruchowych oraz ze względów technicznych przyjęto optymalny wariant realizacji węzła w Al. Solidarności. Z uwagi na obecny i przyszły kształt skrzyżowania na Pl. Teatralnym wprowadzenie ronda nie jest możliwe.

Pytanie: Jak będzie wyglądało bezpośrednie połączenie Bydgoskiego Przedmieścia, a konkretnie ul. Bydgoskiej z Rubinkowem i osiedlem Na Skarpie?


Odpowiedź:  Po wybudowaniu linii tramwajowej do UMK nastąpi remarszrutyzacja linii tramwajowych i autobusowych. Zakłada się, że linia nr 3 będzie kursować od pętli Wschodnia przez al. Solidarności na Bydgoskie Przedmieście. Po wybudowaniu linii tramwajowej przez Rubinkowo (ostateczny przebieg nie jest jeszcze przesądzony), zakłada się, iż linia nr 3 będzie rozpoczynała swój bieg od pętli Olimpijska.

Pytanie:Czy projekt obejmuje tylko modernizację czy również zakup nowoczesnych niskopodłogowych składów?


Odpowiedź: W ramach projektu "Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013" przewidziano do modernizacji 18 szt. taboru tramwajowego. Do chwili obecnej zmodernizowano 12 szt. pojazdów. Dzięki komplementarnemu projektowi: "Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem niskopodłogowego taboru tramwajowego w ramach BiT-City" zakupionych zostanie 18 szt. nowego taboru.

Pytanie:
Dlaczego linia nr 2 kończy trasę przy działkach na ul. Skłodowskiej-Curie - jakie ma to uzasadnienie ekonomiczne, dalej przecież są firmy, Makro, a robiąc pętlę chociaż na wysokości skrzyżowań ulic Olsztyńska - Olimpijska przy centrum Bielawy trasa taka z pewnością byłaby atrakcyjniejsza.


Odpowiedź: Gmina Miasta Toruń planuje w latach 2016-2018 wykonać skrosowanie linii nr 1 z linią nr 2 we wschodniej części miasta. Zadanie jest konieczne do wykonania i będzie analizowane pod kątem ewentualnego pozyskania środków europejskich w kolejnym okresie prognozowania. Ostateczny przebieg linii we wschodniej części miasta nie jest ostatecznie przesądzony. Jednym z wariantów jest budowa linii tramwajowej wzdłuż ul. Skłodowskiej Curie i Olimpijskiej pomiędzy pętlą Elana, a pętlą Olimpijska.


Pytanie: Czy dworzec Wschodni będzie połączony linią tramwajową z Bielanami (nowa pętla)?
Odpowiedź: W ramach projektu os. Na Skarpie zostanie połączone linią tramwajową z os. Bielany. połączenie będzie obsługiwane przez linię tramwajową nr 1, która przebiega m.in przez dworzec klejowy Toruń Miasto. Po wybudowaniu linii tramwajowej przez Rubinkowo, nastąpi remarszrutyzacja linii tramwajowych i autobusowych. Zakłada się, iż po wybudowaniu linii we wschodniej części miasta ,linia nr 3 będzie rozpoczynała swój bieg od pętli Olimpijska.


Pytanie: Kiedy rozpocznie się budowa linii tramwajowej na Bielany?


Odpowiedź: 27 marca br. złożono wniosek o pozwolenie na budowę nowej linii tramwajowej. Rozpoczęcie prac nastąpi z chwilą uzyskania pozwoleń na budowę i planowane jest na sierpień 2012r.


Pytanie: Czy ulica Sienkiewicza po wybudowaniu linii tramwajowej na odcinku Fałata- Gagarina będzie jednokierunkowa?


Odpowiedź: Ulica Sienkiewicza to jednojezdniowa ulica z dwoma pasami ruchu, po jednym pasie ruchu o szerokości 3,75m w każdym kierunku. Na całej długości odcinka planowana dwutorowa linia tramwajowa będzie przebiegała wspólnie z jezdnią. Ul. Sienkiewicza nie zmieni swojej funkcji, pozostanie ulicą dwukierunkową z priorytetem przejazdu dla jadącego tramwaju oraz brakiem możliwości wyprzedzania go przez pojazdy.

Pytanie: Czy pętla tramwajowa na ul. Wschodniej będzie zlikwidowana?

Odpowiedź: Projekt nie przewiduje likwidacji pętli przy ul. Wschodniej.

Pytanie:
Jak będzie się nazywała pętla tramwajowa (BIELANY)? Okrężna, UMK czy Bielany, a może jeszcze inaczej?

Odpowiedź:
Pętla ta będzie się nazywała BIELANY.

Pytanie: Co się stanie z torowiskiem na ulicy Uniwersyteckiej czy będą przez niego przejeżdżać tramwaje? po wybudowaniu węzła integracyjnego w Al. Solidarności oraz jak będzie przebiegać linia nr 3 od Portu Drzewnego do AL. Solidarności?

Odpowiedź: Torowisko na ul. Uniwersyteckiej nie zostanie zlikwidowane. Tor będzie spełniał funkcje toru technicznego wykorzystywanego awaryjnie. Po wybudowaniu węzła integracyjnego w Al. Solidarności Linia nr 3 będzie przebiegać wg. następującego schematu:

Linia nr 3 – Port Drzewny - Al. Solidarności - Wschodnia

Pytanie: Kiedy rozpocznie się zadanie 1 i 2 podprojektu III, tzw. wbicie pierwszej łopaty?


Rozpoczęcie rzeczowej realizacji zadania 1 - Budowa linii tramwajowej do UMK oraz zadania 2 - Skrosowanie linii tramwajowej w Alei Solidarności planowane jest na czerwiec 2012r.

Pytanie: Dlaczego chce się zlikwidować linię nr 3 do Elany skoro korzysta z niego wielu starszych ludzi do przychodni jak i rodziców z małymi dziećmi?

Odpowiedź: Linia nr 3 nie jest przewidziana do likwidacji.

Pytanie:
Kiedy zostanie rozpoczęta budowa linii na UMK i co się robi obecnie w taj sprawie?

Odpowiedź:
W chwili obecnej Zespół Uzgodnień Dokumentacji Projektowych jest w trakcie opiniowania dokumentacji dotyczącej zadania. Rozpoczęcie rzeczowej realizacji zadania "Budowa linii tramwajowej na UMK" planowane jest na czerwiec 2012r.

Pytanie: Linia na Bielany jest potrzebna, ale również potrzebna jest linia tramwajowa na północ miasta, przez Chełmińskie, Polną, JAR na Wrzosy. Należy zaprojektować linię przy Trasie Staromostowej póki jeszcze można, a by nie zmarnować takiej okazji, jak przebudowa Sz. Chełmińskiej od Polnej. Błędem jest likwidacja torowiska przy ul. Wschodniej, które mogłoby otworzyć możliwości komponowania różnych połączeń i służyć jako torowisko zastępcze w przypadku awarii na Szosie Lubickiej-Lubickiej-Warszawskiej itd.

Odpowiedź:
Budowę linii tramwajowej na północ (osiedle JAR) oraz przez Rubinkowo w związku z likwidacją torowiska w ul. Wschodniej, rozważa się po roku 2015.

Pytanie: Co będzie z obecną linią numer 5? Co z połączeniem Rubinkowo-Bydgoskie Przedm-Motoarena ?

Odpowiedź: Po realizacji linii tramwajowej na Bielany do UMK w ramach projektu „Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013” oraz w kierunku Portu Drzewnego w ramach projektu BiT City nastąpi remarszrutyzacja linii tramwajowych i autobusowych tak, żeby uzyskać powiązania, które zaspokoją potrzeby mieszkańców. Po ukończeniu linii tramwajowej do UMK i wybudowaniu węzła integracyjnego w Al. Solidarności w 2013 roku, planuje się dokonanie następujących zmian w układzie tras linii tramwajowych:

Linia nr 1 – Bielany (UMK) – Al. Solidarności - Olimpijska

Linia nr 2 – trasa bez zmian

Linia nr 3 – Port Drzewny - Al. Solidarności - Wschodnia

Linia nr 4 – zlikwidowana

Linia nr 5 – trasa bez zmian

Pytanie: Czy to prawda, że torowisko ze Ślaskiego po 2019r. zniknie, zostanie przedłużone ulicą Konstytucji 3 Maja i ul. Przy Skarpie?

Odpowiedź: Projekt realizuje założenia zaplanowane na lata 2007-2015. Nie przewidziano w nim likwidacji torowiska przy ul. Ślaskiego.

Pytanie: Podprojekt 1 powinien być już zakończony a budowa jeszcze się nie rozpoczęła, dlaczego?

Odpowiedź: Prace w zakresie podprojektu I "System zarządzania ruchem drogowym w Toruniu", ruszyły w 2008r. ich zakończenie planowane jest na rok 2014. Do tej pory dokonano modernizacji przystanku Konopnicka, Gołębia/Ścieżka Szkolna, Targowa oraz modernizacji sygnalizacji świetlnej skrzyżowania Konstytucji 3 Maja/Wyszyńskiego, Uniwersyteckiej i Wałów Gen. Sikorskiego, Gołebiej, Targowej/Lubickiej.

Pytanie: Czy podprojekt 3 etap III zakłada budowę linii po obrzeżach Rubinkowa I i skrosowanie przy placu Sybiraków?

Odpowiedź: Podprojekt III nie zakłada budowy linii po obrzeżach Rubinkowa I i skrosowania przy placu Sybiraków.

Podprojekt III czyli Trasa tramwajowa do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (osiedle Bielany) obejmuje trzy zadania:

Zadanie 1 – budowa linii tramwajowej do UMK (na osiedle Bielany),

Zadanie 2 – powiązanie linii tramwajowej do UMK (na osiedle Bielany) z osiedlem Rubinkowo. Zadaniem objęto  przebudowę układu drogowego w Al. Solidarności poprzez budowę węzła integracyjnego tramwajowo-autobusowego,

Zadanie 3 – modernizacja pętli Olimpijska dla potrzeb obsługi linii do UMK (na osiedle Bielany).

Dodatkowo informuję, iż budowa linii tramwajowej przez Rubinkowo planuje się po roku 2020

Pytanie: Czy w ramach tego projektu będzie zakupiony nowy tabor niskopodłogowy?

Odpowiedź: W ramach projektu pn.: "Rozwój komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013" realizowana jest modernizacja posiadanego przez Miejski Zakład Komunikacji w toruniu taboru tramwajowego. Łącznie w ramach projektu ma być zmodernizowanych 18 wagonów tramwajowych, w tym do dnia 6.12.2011r. zakończono modernizację 12 szt.

Zakup nowego, niskopodłogowego taboru tramwajowego planowany jest w ramach komplementarnego projektu BiT City.

Pytanie: Dlaczego nikt nie pomyślał by przedłużyć linię na Bielany kawałeczek dalej do osiedla domków przylegających do lotniska (Brzezina)

Odpowiedź: Taka trasa nie ma na razie żadnego uzasadnienia ekonomicznego, bo  korzystałoby z niej za mało pasażerów.

Pytanie: Dlaczego nikt nie pomyślał o przywróceniu linii tramwajowej w kierunku dworca pkp Toruń Główny bądź osiedla Podgórz ?

Odpowiedź: Analiza możliwości poprowadzenia linii tramwajowej przez most drogowy im J.Piłsudzkiego jest częścią koncepcji remontu układu drogowego od Pl. Armii Krajowej do Pl. Niepodległości. Wyniki tej analizy pozwolą ewentualnie planować budowę linii do Dworca Głównego.

Pytanie: Linia tramwajowa na ulicy Sienkiewicza może spowodować utrudnienia w komunikacji autobusowej i samochodów osobowych?

Odpowiedź: Na podstawie przeprowadzonych w WSW analiz stwierdzono, że nie będzie utrudnień w ruchu. Planuje się likwidację lewoskrętu w ul. Fałata oraz budowę sygnalizacji świetlnych.

Pytanie: Czy nie można rozważyć poprowadzenia linii tramwajowej starą bocznicą kolejową między Skłodowskiej-Curie a Szosą Lubicką, skoro ma być likwidowane torowisko na ul. Wschodniej?

Odpowiedź: Wariant był rozważany jednak ze względów terenowo-prawnych nie jest możliwy do realizacji.

Pytanie: Czy w ramach projektu zmniejszy się liczba linii tramwajowych z 4 do 3? 

Odpowiedź: Tak. Planuje się likwidację istniejącej linii nr 4 ze względu na budowę trasy nowomostowej.

Pytanie: Czy przewiduje się zwiększenie liczby modernizowanych tramwajów w ciągu roku? 

Odpowiedź: W latach 2007-2009 modernizowano 2 szt. na rok, prawdopodobnie od przyszłego roku będą to 3 szt. na rok.

Pytanie: Kiedy zostanie rozpisany przetarg na nowe tramwaje, kiedy nastąpi dostawa?

Odpowiedź: Projekt nie obejmuje zakupu nowego taboru. W ramach projektu zostanie zmodernizowanych 18 szt. wagonów (w tym już 6 zmodernizowanych w latach 2007-2009). Zakup nowego taboru jest jednym z zadań projektu BiT City.

 Pytanie:  W jaki sposób potok pasażerski z węzła plac Rapackiego zostanie przeniesiony na węzeł Al. Solidarności?

Odpowiedź:  Tor tramwajowy w Alei Solidarności będzie znajdował się na pasie wspólnym, dostępnym wyłącznie dla tramwajów i autobusów komunikacji publicznej (od strony Muzeum Etnograficznego), gdzie znajdować się będą perony przystankowe tramwajowo-autobusowe. Zgodnie z ustaleniami Miejskiego Konserwatora Zabytków, na platformach przystankowych zlokalizowanych po obu stronach w/w wydzielonego pasa tramwajowo-autobusowego znajdować się będą przeszklone wiaty przystankowe (zbliżone kształtem do istniejących). Pod wiatami będą również automaty biletowe. Przejścia dla pieszych zlokalizowane będą po obu stronach węzła integracyjnego
(aby zminimalizować ilość przejść dla pieszych pomiędzy przystankami). Po zachodniej stronie toru będzie znajdowała się jezdnia drogowa Al. Solidarności (od strony Urzędu Marszałkowskiego). Zadanie a na celu ścisłą integrację transportu szynowego z autobusowym poprzez stworzenie integracyjnego węzła przesiadkowego. Po przeprowadzeniu szeregu analiz ruchowychi ze względów technicznych przyjęto optymalny wariant realizacji w/w węzła w Al. Solidarności. Po realizacji projektu  "Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu
w latach 2007 - 2013" to będzie główny punkt przesiadkowy w mieście łączący linie tramwajowe w układzie wschód zachód z liniami autobusowymi w układzie północ – południe (straci na znaczeniu węzeł na Pl. Rapackiego).

 


|| || || || || || ||

Urząd Miasta Torunia