OPRACOWANIA

Dla potrzeb projektu zostały przygotowane poniższe dokumenty:

  1. Wstępne studium wykonalności dla projektu „Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007 – 2013”.
  2. Raport oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (Wersja PDF do pobrania).
  3. Program Funkcjonalno – Użytkowy dla zadania „System informacji pasażerskiej”.
  4. Program Funkcjonalno – Użytkowy dla zadania „System zarządzania ruchem drogowym”.
  5. Program Funkcjonalno – Użytkowy dla zadania „Zaprojektowanie i wybudowanie linii tramwajowej w Alei Solidarności wraz z węzłem integracyjnym tramwajowo – autobusowym”.
  6. Program Funkcjonalno – Użytkowy dla zadania „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pt. Modernizacja infrastruktury przystankowej na projektowanej linii do UMK (od pętli Olimpijska)”.
  7. Program Funkcjonalno – Użytkowy dla zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pt. Budowa trzech torów odstawczych postojowych na pętli tramwajowej przy ul. Olimpijskiej w Toruniu.
  8. Opracowanie pn. „Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007 – 2013 – korekta przebiegu Wariantu I na końcowym odcinku przebiegu linii tramwajowej z pętlą Bielany wraz z opisem dokonanych zmian”.
  9. Studium Wykonalności dla projektu „Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007 – 2013”.
  10. Program Funkcjonalno – Użytkowy dla zadania pn.:  „Zaprojektowanie i wybudowanie linii tramwajowej na osiedle Bielany (do UMK) od skrzyżowania ulic Bema/Sienkiewicza przez ulice Sienkiewicza, Gagarina, Szosę Okrężną do pętli tramwajowej Bielany”.

 

 

 


|| || || || || || ||

Urząd Miasta Torunia