PRZETARGI

28.02.2014r.

Dnia 18.12.2013 r. MZK w Tourniu Sp. z o.o. ogłosiła przetarg na "Dostawę i montaż elementów małej architektury w rejonie węzła przesiadkowego tramwajowo-autobusowego w Al. Solidarności" w ramach Projektu "Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013".
Dnia 13.02.2014 r.Zamawiajacy podpisał umowę z firmą mmcite4 Sp. z o.o., która złożyła najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetagowym.

Realizacja zadania ma zakończyć się do 13.06.2014 r.

21.10.2013r.
21 października br. Miejski Zarząd Dróg w Toruniu ogłosił postępowanie przetargowe dla zadania wchodzącego w zakres Projektu „Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013” .
Zakres robót obejmuje budowę drogowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Plac Teatralny w Toruniu. Do obowiązków
Termin wykonania zamówienia ustalony został na dzień 13.12.2013r.
Dokumentacje przetargową znajdą Państwo <tutaj>

1.08.2013r.
Aplikacje plastyczne na przystankach:
W ramach realizacji projektów „Rozwój sieci tramwajowej…” oraz BiT-City, zaplanowano wykonanie płyt z aranżacjami plastycznymi na platformach przystankowych. W 2012 r. Gmina Miasta Toruń przeprowadziła postępowanie konkursowe, w wyniku którego otrzymano projekty plastyczne aplikacji, które będą widniały na platformach tramwajowych
a) ogłoszenie przetargu: 4.06.2013 r.,
b) otwarcie ofert: 15.07.2013 r.,
c) podpisanie umowy:  1.08.2013 r.,
d) wartość umowy: 108.000,00 zł brutto,
e) wykonawca: Maciej Jagodziński Jagenmeer,
f) przewidywany termin wykonania: 120 dni od daty podpisania umowy (do 29.11.2013 r.)

29. 06. 2012 r.
Gmina Miasta Toruń podpisała umowę z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg w Bielczynach, Zakład w Grębocinie na modernizację infrastruktury przystankowej przewidzianą do realizacji w ramach projektu pn. „Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego niskopodłogowego w Toruniu w ramach BiT-City” oraz projektu pn.: „Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007 – 2013” a także uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych dla realizacji tego zadania. Termin zakończenia robót budowlanych zaplanowany jest na 31.10.2013r.

6.06.2012 r.
Ogłoszony został konkurs na opracowanie projektów plastycznych aplikacji artystycznych oraz koncepcji ich rozmieszczenia.
Aplikacje mają nadać indywidualny charakter peronom tramwajowym poprzez ulokowanie w ich posadzce kompozycji plastycznych ciał niebieskich lub gwiazdozbiorów wraz z ich nazwami. Przystanki opatrzone aplikacjami mają stać się kolejną atrakcją turystyczną Torunia. Projekt i wykonanie jest częścią realizowanych projektów pn. „Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013” oraz  „Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego niskopodłogowego w Toruniu w ramach BiT City"
Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest <tutaj>.
Prace konkursowe należy składać do Wydziału Gospodarki Komunalnej, ul. Legionów 220, w terminie do dnia 27 lipca 2012 r. do godz. 12:00.

14.05.2012 r.
Wszczęto przetarg nieograniczony na modernizację infrastruktury przystankowej przewidzianą do realizacji w ramach projektu pn. „Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego niskopodłogowego w Toruniu w ramach BiT-City” oraz projektu pn.: „Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007 – 2013” a także uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych dla realizacji tego zadania.
Ogłoszenie o zmówieniu oraz wszelkie niezbędne informacje znajdziecie Państwo <tutaj>

15.02.2012 r.
Zmiany w terminach dla zamówienia publicznego na zaprojektowanie, uzyskanie niezbędnych pozwoleń dla realizacji zadania oraz wdrożenie systemu informacji pasażerskiej - projekt pn. „Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013”
Termin składania ofert:
nowy termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 09/03/2012 do godziny 12:00
Termin otwarcia ofert:
Otwarcia ofert nastąpi: 09/03/2012 o godzinie: 12:30
Termin wykonania zamówienia:
1) datą rozpoczęcia zamówienia jest data podpisania umowy
2) datą zakończenia: 18 miesięcy licząc od daty podpisania umowy
szczegóły dotyczące zmian znajdziesz <tutaj>

23.01.2012 r.
Uprzejmie informujemy, iż nastąpiły zmiany  w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla ogłoszonego dnia 28.12.2011r. przetargu  dla podprojektu II - System informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym, na zaprojektowanie, uzyskanie niezbędnych pozwoleń dla realizacji zadania oraz wdrożenie systemu informacji pasażerskiej - projekt pn. „Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013” .
W związku z powyższym przesunięto termin składania ofert do dnia 15.02.2012 do godz. 12 00.
Pozostałe modyfikacje w zapisach SIWZ znajdziecie Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Torunia <tutaj>

28.12.2011 r.
Ogłoszono przetarg nieograniczony dla podprojektu II - System informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym, na zaprojektowanie, uzyskanie niezbędnych pozwoleń dla realizacji zadania oraz wdrożenie systemu informacji pasażerskiej - projekt pn. „Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013” .
Szczegóły dotyczące przetargu znaleźć można <tutaj>


 


|| || || || || || ||

Urząd Miasta Torunia