TRASA

W ramach projektu objęto analizą następujące warianty rozwoju linii tramwajowej na Bielany:

  1. Wariant 0 –  zaniechanie budowy.
  2. Wariant I – budowa trasy tramwajowej od ul. Bema ulicą Sienkiewicza i Gagarina do pętli przy Szosie Okrężnej, z podwariantem Wariant Ia odgałęziającym się z Pl. Hoffmana, przez wolną od zabudowy, północną część terenu Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika.
  3. Wariant II  –  budowa trasy tramwajowej od ul. Broniewskiego ulicą Reja i Gagarina do pętli przy Szosie Okrężnej.
  4. Wariant III – budowa trasy tramwajowej od Pl. Hoffmana, skrajem Rudelki na tyłach nieruchomości przy ul. Sienkiewicza i dalej poprzez wolną od zabudowy części terenu Wyższego Seminarium Duchownego, na wprost w ul. Gagarina.
  5. Wariant IV – budowa trasy tramwajowej odgałęziającej się od ul. Broniewskiego na Pl. Skalskiego w rejonie projektowanego Centrum Handlowego Plaza, z przebiegiem przez przewidywaną do rozbudowy o drugą jezdnię ul. Okrężną do pętli pomiędzy ul. Gagarina i przyszłą Trasą Średnicową.
  6. Wariant V – budowa trasy tramwajowej od ul. Bema ulicą Sienkiewicza i Gagarina przez środek  miasteczka uniwersyteckiego ulicą Krzemieniecką do pętli przy Szosie Okrężnej.

W toku wykonywania Wstępnego Studium Wykonalności analizowano powyższe warianty przebiegu linii tramwajowej na Bielany i wariant „0”. Przyjęto jako wariant preferowany: Wariant I – od skrzyżowania Broniewskiego z Sienkiewicza ulicami Sienkiewicza, Gagarina, Szosa Okrężna do pętli Bielany.

 


|| || || || || || ||

Urząd Miasta Torunia